Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking getreden. 
Deze verordening heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens, een evolutie waar “Ambassador verhuisopleidingen vzw” als verantwoordelijke onderneming mee voor instaat.
 
Omdat u in het verleden gebruik heeft gemaakt van onze diensten of contact had met ons, bent u momenteel één van de contacten in onze databank.
 
Uw persoonlijke data worden door ons verwerkt:
 
·         om u de gevraagde offertes te kunnen aanbieden
·         zodat u gebruik kan maken van onze diensten /opslagruimtes
·         om U op de hoogte te houden van onze activiteiten/ dienstverleningen en nieuwigheden.
·         Om de facturen te bezorgen.
 
Voor de bovenstaande doelstellingen verzamelen (opslaan, verwerken) wij één of meerdere van de volgende persoonsgegevens van u:
 
            • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
            • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
            • Rijksregisternummer
            • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
           
U hebt het recht om:
 
• inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over u hebben
• uw persoonsgegevens in onze administratie te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen
• de verwerking van uw gegevens te beperken
• bezwaar te maken tegen de verwerking
• uw gegevens over te laten dragen aan u of een derde 
• misbruik van uw persoonsgegevens te melden
 
Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan:
[email protected]
[email protected]
 
Binnen één maand na het indienen van uw verzoek, informeren wij u welk gevolg hieraan werd gegeven.
U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 
 
Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA).
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of meer algemeen, vragen heeft hierover en/of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
Verhuizingen baeken
Parklaan 24
2300 Turnhout
Met vriendelijke groeten,
 
Griet Vanhoof
014/594949
[email protected]